Ytbehandling

Ytbehandling

YTBEHANDLING – FÖR SKYDD OCH DEKOR

Som totalleverantör erbjuder Klarvik även ytbehandling av bearbetade aluminiumdetaljer genom så kallad kortbitsanodisering. Vid anodiseringen får ytan ett heltäckande korrosionsskydd genom att aluminiumets naturliga oxidskikt förstärks. Förutom ett beständigt korrosionsskydd uppnår man även ett mycket starkt slitskydd och en dekorativ yta som kan färgas i ett flertal olika nyanser.

Maximal beläggning (my)

Våra olika kulörer

Sparande av energi vid återvinning

Vi ytbehandlar för alla behov

Ofta eftersträvar kunden en jämn och dekorativ yta på aluminiumdetaljerna. Det uppnår man med hjälp av anodisering, som effektivt döljer pressränder och andra spår från bearbetningen. Anodiseringen anpassas efter de krav som ställs på funktion och utseende hos den enskilda detaljen. Det kan vara alltifrån tunna dekorativa ytskikt till helgjutna korrosionsskydd.

Vid anodiseringen kan vi även färgsätta detaljerna. Vanligast är naturanodisering som innebär att man låter aluminiumets naturliga färg framträda i oxideringsprocessen. Vi erbjuder även anodisering i svart, rött, blått och guld som standardfärger.

Så går det till

Anodisering är en elektrolytisk process som förstärker det naturliga oxidskiktet på aluminiumdetaljens yta. I syrabad leds likström genom materialet vilket förstärker ytskiktet upp till 3 000 gånger. Den korrosiva processen förseglar porerna i materialet och gör det lika hårt som diamant. Tiden och strömstyrkan avgör graden av korrosionsskydd och den dekorativa effekten. Kortfattat kan man säga att hårdare betning (avverkning av ytan) ger bättre korrisionsskydd och beständighet men samtidigt mindre glans.

Hög kapacitet

Klarviks moderna ytbehandlingsanläggning klarar att anodisera alla typer av aluminiumlegeringar, något som endast ett fåtal leverantörer kan erbjuda. Processen är helt automatiserad, vilket gör den säker och effektiv. Den stora kapaciteten i anläggningen gör att vi kan leverera helt monteringsfärdiga artiklar med mycket hög precision. Kvaliteten kontrolleras genom mätning av ytan och varje detalj avsynas dessutom manuellt innan leverans.

Anläggningen hanterar aluminiumdetaljer upp till en storlek av 1500×1500 mm. Oavsett typ av aluminium kan vi ge materialet samma korrosionsskyddande och dekorativa egenskaper.

Exempel på hur samma artikel kan skifta i utseende med Alutin, men båda
uppfyller Alutinets funktionskrav. Alutin är inte en dekorativ/visuellt förskönande
ytbehandling, det är en funktionsytbehandling.

Alutin – för ledande egenskaper

Vid anodisering skapas en isolerande yta på aluminiumdetaljen och den blir elektriskt avskärmande. Men i många fall vill man ha en elektriskt ledande förmåga i materialets yta, till exempel för att kunna jorda mot statisk elektricitet. I dessa fall är Alutin en ytbehandlingsmetod som passar utmärkt.

Alutinbehandlingen är unik för Klarvik. Med Alutin uppnår man låg friktion och ytan uppfattas ibland som lite fet. Alutinbeläggningen kan fås i naturfärg, men utseendet går inte att förutse utan är helt avhängt på valet av legering samt koncentrationen av legeringsämnena i materialets yta.

Alutin skapar en elektriskt ledande yta med max motstånd på 0,5 Ω, den ger en förbättrad korrosion och repbeständighet och är utmärkt underlag att lackera på.

Anodisera i någon av våra kulörer

Natur

Svart HX50

Guld

Olive brown

Röd

Blå