Hållbarhet

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en viktig fråga för oss på Klarvik AB. Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön genom att använda resurser på ett ansvarsfullt sätt, arbeta med ständiga förbättringar och fokusera på engagemang och trivsel. Vi har implementerat en mängd olika åtgärder för att öka vårt hållbarhetsfokus.

Vi använder enbart förnybara energikällor för att möta våra energibehov, som ett led i det har vi installerat 381 kWp solceller. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vårt vattenanvändande samt att minimera vår avfallshantering genom att återvinna och återanvända material så mycket som möjligt.

Vi arbetar proaktivt med att minska hälsorelaterade risker och främjar en trygg och säker arbetsplats. Vi uppmuntrar våra anställda att nyttja de olika lokala friskvårdsalternativ som finns för att uppnå en god hälsa och välbefinnande.

Vi är stolta över att ha ett starkt engagemang för att stödja och ge tillbaka till vårt lokalsamhälle genom att stödja olika idrottsföreningar samt det lokala näringslivet.

Hållbarhet är en kontinuerlig process och vi strävar efter att ständigt förbättra vår hållbarhetsprestation för att säkerställa att vi kan leverera värde för våra kunder och samtidigt skydda miljön för kommande generationer.

Dokument

Ladda ned vårt certifikat eller policy nedan.

Kvalitet, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Kvalitet

Vi ska se till att vår kvalité i alla avseenden motsvarar överenskomna krav från våra kunder.

Miljö

Genom aktivt miljöarbete säkerställer vi minsta möjliga miljöpåverkan för att uppnå en långsiktigt hållbar miljöutveckling.

Arbetsmiljö

Det övergripande målet för vår verksamhet är att vi skall bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och alla medarbetar för att förebygga ohälsa och olycksfall.