Hållbarhet

Hållbarhet

Klarviks hållbarhetsarbete och vision

Hållbarhet är en viktig fråga för Klarvik AB och vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön genom att använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och minimera vår energiförbrukning.

Vi har implementerat en mängd olika åtgärder för att öka vår hållbarhet, inklusive att använda förnybara energikällor för att möta våra energibehov, att minska vårt vattenanvändande genom att återanvända och återvinna vatten, och att minimera vår avfallshantering genom att återvinna och återanvända material så mycket som möjligt.

Vi har också tagit fram en hållbarhetspolicy för att styra våra beslut och handlingar, och vi strävar efter att samarbeta med våra leverantörer och partners för att uppnå gemensamma hållbarhetsmål.

Vi är också stolta över att ha ett starkt engagemang för att stödja och ge tillbaka till vårt lokalsamhälle, genom att stödja olika välgörenhetsorganisationer och att ge våra anställda möjlighet att delta i olika gemenskapsinitiativ.

Hållbarhet är en kontinuerlig process och vi strävar efter att ständigt förbättra vår hållbarhetsprestation för att säkerställa att vi kan leverera värde för våra kunder och samtidigt skydda miljön för kommande generationer.

Dokument

Ladda ned våra dokument gällande Kvalitet, miljö- och arbetspolicy nedan.

Kvalitet, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Kvalitétspolicy

Vi ska se till att vår kvalité i alla avseenden motsvarar överenskomna krav från våra kunder.

Miljöpolicy

Vi är tillståndspliktiga enligt Länsstyrelsen och följer dessa krav, och årligen upprättar miljörapporter.

Arbetsmiljöpolicy

Det övergripande målet för vår verksamhet är att vi skall bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och alla medarbetar för att förebygga ohälsa och olycksfall.