Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

RÄTT KVALITET I RÄTT TID

Kvalitet är ett centralt begrepp hos oss på Klarvik. Vi är självklart ISO-certifierade men har dessutom byggt upp en egen kvalitetsavdelning som kontinuerligt följer upp produktionen. Allt som går in och ut passerar kvalitetsavdelningen. Varje steg i processen kvalitetssäkras genom noggrann mätning och resultaten dokumenteras i mätprotokoll.

Detta betyder att vi inte bara levererar med högsta kvalitet, vi kan även följa upp och verifiera kvaliteten i allt vi gör. Det är en trygghet för våra kunder. Eventuella problem kan vi snabbt identifiera och rätta till.

På Klarvik är det ingen klyscha. Rätt kvalitet i rätt tid till rätt pris, är mottot för vårt dagliga arbete. 

Dokument

Ladda ned våra dokument gällande Kvalitet, miljö- och arbetspolicy nedan.

Kvalitet, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Kvalitétspolicy

Vi ska se till att vår kvalité i alla avseenden motsvarar överenskomna krav från våra kunder.

Miljöpolicy

Vi är tillståndspliktiga enligt Länsstyrelsen och följer dessa krav, och årligen upprättar miljörapporter.

Arbetsmiljöpolicy

Det övergripande målet för vår verksamhet är att vi skall bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och alla medarbetar för att förebygga ohälsa och olycksfall.