EcoVadis

EcoVadis

Klarvik får silver i hållbarhet

För första gången har Klarviks hållbarhetsarbete utvärderats av det oberoende internationella analysföretaget Ecovadis och bygger på kriterier inom fyra olika områden: miljö, affärsetik, mänskliga rättigheter och hållbara inköp. Utvärderingen bygger på internationellt antagna principer för hållbarhetsredovisning som GRI (Global Reporting Initiative), FN:s Global Compact och ISO:26000.

För verksamhetsåret 2023 fick Klarvik 69 poäng av 100, vilket innebär att vi tilldelats EcoVadis Silver.

Att erhålla en silvermedalj från EcoVadis är ett betydande erkännande. Det innebär att vi tillhör topp 15% av samtliga bedömda företag. Våra kontinuerliga ansträngningar och konkreta åtgärder för att minska vår miljöpåverkan, säkerställa goda arbetsförhållanden för våra anställda och bedriva etiska affärsmetoder sätter oss i framkant av hållbarhetsarbetet inom vår bransch. Sammanfattningsvis visar detta att vi är på rätt väg när det gäller hållbarhet.

För mer info:

Om EcoVadis

EcoVadis är ett globalt erkänt mjukvaruföretag för hållbarhet som ursprungligen lanserades i Paris 2007, som har haft stor framgång under de senaste femton åren – EcoVadis är nu en av världens största och mest pålitliga tjänster för att se och jämföra hållbarhetsbetyg med ett omfattande nätverk av över 130 000 företag i över 180 länder som har blivit granskade och bedömda.