Om Klarvik

Om Klarvik

Vår affärsidé är tydlig. Vi ska vara en totalleverantör av aluminiumkomponenter. Det innebär att vi har en stor bredd på vår kompetens och täcker in alltifrån konstruktion till press, skärande bearbetning, ytbehandling, logistik och kvalitet.

Klarvik har funnits sedan 2003 och företagets expansion har varit kraftig. Idag är Klarvik en betydande leverantör med kunder i hela Norden, norra Europa samt i Kanada. Vi investerar för framtiden och har byggt upp en högt automatiserad och flexibel produktion. Det ger oss kapacitet att fortsätta växa tillsammans med såväl nya som befintliga kunder.

Klarvik ligger mitt i aluminiumriket i Småland. Vårt småländska arv präglar vårt sätt att arbeta. Vi jobbar hårt för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder och vi levererar alltid kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Det är vår övertygelse att det gagnar både oss själva och våra kunder.

Klarvik AB i korthet

Affärsidé: En totalleverantör av aluminiumkomponenter.
Verksamhetsområden: Konstruktion, press, skärande bearbetning, ytbehandling och lagerhållning.
Anläggningar: Klarvik Bearbetning och Klarvik Ytbehandling i Klavreström.

FAKTA

227
2003

Grundades

21
60

Omsättning (Mkr)

31
45

Antal anställda

6
6

Antal infärgningar (anodisering)

ALUMINIUM PÅ SMÅLÄNDSKT VIS

Sedan starten 2003 har småländska Klarvik AB vuxit till en betydande aluminiumleverantör med kunder i hela Norden, norra Europa och i Kanada. Genom flexibilitet, snabbhet och kostnadseffektivitet tar vi upp konkurrensen med de stora aktörerna. Inget strul, trygga leveranser – det kallar vi för aluminium på småländskt vis.

Klarvik är ett helsvenskt företag med allt under ett tak. Som totalleverantör täcker vi in alltifrån konstruktion till materialanskaffning, bearbetning, ytbehandling, logistik och kvalitet. Lika efterfrågat som våra tjänster är vår förmåga att förstå och hantera kundernas önskemål.

Här är fem saker som vi vet gör skillnad:

• Lokalt engagemang: Många av våra kunder ser värdet av en oberoende leverantör med stark lokal förankring. Vår placering mitt i aluminiumriket är en tillgång. Vi känner marknaden och många av våra medarbetare har arbetat med aluminium under större delen av sin yrkeskarriär.

• Korta ledtider: Som totalleverantör är Klarvik en “one stop shop”. Vi kapar flera steg i kedjan genom att lösa hela processen från bearbetning till anodisering och leverans av monteringsfärdiga aluminiumdetaljer. Med erfarenhet, effektivitet och ett rejält mått småländsk klurighet gör vi snabbt idéer till verklighet.

• Flexibel produktionHela utbudet av tjänster samlade under ett tak gör oss till en flexibel och kostnadseffektiv leverantör. Vi har byggt upp en flexibel produktion som snabbt ställer om mellan olika körningar och det kommer våra kunder tillgodo i form av bra priser och snabba leveranser.

• Egen kvalitetsavdelning: Många hävdar att de levererar med hög kvalitet. Vi kan visa det. På Klarvik har vi en egen kvalitetsavdelning som kontinuerligt följer upp produktionen. Varje steg i processen kvalitetssäkras genom noggrann mätning och resultaten dokumenteras i mätprotokoll.

• Mer än bara profiler: Allt går inte att lösa med aluminiumprofiler. Därför arbetar vi med aluminium i alla dess former. På Klarvik möter du engagerade medarbetare som kan materialet och snabbt kan bedöma möjligheter och lösningar kopplade till kundens unika behov.

Vårt småländska arv präglar vårt sätt att arbeta. Vi jobbar hårt för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder och vi levererar kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Det är vår övertygelse att det gagnar både oss själva och våra kunder.