Aluminium

Aluminium

ALUMINIUM- ETT MÅNGSIDIGT MATERIAL

Aluminium är ett spännande konstruktionsmaterial med många fördelar och ett närmast obegränsat antal användningsområden. Materialet har låg vikt (bara en tredjedel jämfört med stål) och passar därför bra i exempelvis transportfordon. Det är mycket starkt och rostar inte. Värmeledningsförmågan är utmärkt liksom den elektriska ledningsförmågan, faktiskt dubbelt så bra som koppar. Aluminium är lätt att forma och bearbeta, och det är även lätt att sammanfoga. Tätheten i materialet gör att det passar bra till förpackningar.

DET SMARTA ALTERNATIVET

Aluminiumets mångsidighet gör att det kan ersätta många andra material. Eftersom det är lättbearbetat blir det låga uppstartskostnader i produktionen vilket i sin tur innebär låga investeringskostnader för nya produkter. Aluminium är med andra ord ett smart och kostnadseffektivt alternativ.

ÅTERVINNINGSBART TILL 100%

Aluminium är en kretsloppsmetall som lämpar sig särskilt väl för återvinning. Energiförbrukningen vid återvinning innebär en besparing på upp till 95 procent jämfört med det som går åt vid tillverkning av aluminium från bauxit. Samtidigt är återvinningsgraden mycket hög.

På Klarvik återvinner vi allt spill och vi använder i princip bara återvunnen aluminium i vår produktion. Det gör aluminium till ett framtidsmaterial.

KLARVIK – aluminium på småländskt vis

Klarvik AB är en totalleverantör av aluminiumkomponenter. Vi täcker in alltifrån konstruktion till materialanskaffning, bearbetning, ytbehandling, logistik och kvalitet. Med Klarvik har du en stabil partner hela vägen.