Klarvik – Swedish Aluminium

Klarvik AB är en totalleverantör av aluminiumkomponenter. Vi täcker in alltifrån konstruktion till materialanskaffning, bearbetning, ytbehandling, logistik och kvalitet. Med Klarvik har du en stabil partner hela vägen.

Ytbehandling – för skydd och dekor

Som totalleverantör erbjuder Klarvik även ytbehandling av bearbetade aluminiumdetaljer genom så kallad kortbitsanodisering. Vid anodiseringen får ytan ett heltäckande korrosionsskydd genom att aluminiumets naturliga oxidskikt förstärks. Förutom ett beständigt korrosionsskydd uppnår man även ett mycket starkt slitskydd och en dekorativ yta som kan färgas i ett flertal olika nyanser.

Vi ytbehandlar för alla behov

Ofta eftersträvar kunden en jämn och dekorativ yta på aluminiumdetaljerna. Det uppnår man med hjälp av anodisering, som effektivt döljer pressränder och andra spår från bearbetningen. Anodiseringen anpassas efter de krav som ställs på funktion och utseende hos den enskilda detaljen. Det kan vara alltifrån tunna dekorativa ytskikt till helgjutna korrosionsskydd.

Vid anodiseringen kan vi även färgsätta detaljerna. Vanligast är naturanodisering som innebär att man låter aluminiumets naturliga färg framträda i oxideringsprocessen. Vi erbjuder även anodisering i svart, rött, blått och guld som standardfärger.

Så går det till

Anodisering är en elektrolytisk process som förstärker det naturliga oxidskiktet på aluminiumdetaljens yta. I syrabad leds likström genom materialet vilket förstärker ytskiktet upp till 3 000 gånger. Den korrosiva processen förseglar porerna i materialet och gör det lika hårt som diamant. Tiden och strömstyrkan avgör graden av korrosionsskydd och den dekorativa effekten. Kortfattat kan man säga att hårdare betning (avverkning av ytan) ger bättre korrisionsskydd och beständighet men samtidigt mindre glans.

Hög kapacitet

Klarviks moderna ytbehandlingsanläggning klarar att anodisera alla typer av aluminiumlegeringar, något som endast ett fåtal leverantörer kan erbjuda. Processen är helt automatiserad, vilket gör den säker och effektiv. Den stora kapaciteten i anläggningen gör att vi kan leverera helt monteringsfärdiga artiklar med mycket hög precision. Kvaliteten kontrolleras genom mätning av ytan och varje detalj avsynas dessutom manuellt innan leverans.

Anläggningen hanterar aluminiumdetaljer upp till en storlek av 1500×1500 mm. Oavsett typ av aluminium kan vi ge materialet samma korrosionsskyddande och dekorativa egenskaper.

Alutin – för ledande egenskaper

Vid anodisering skapas en isolerande yta på aluminiumdetaljen och den blir elektriskt avskärmande. Men i många fall vill man ha en elektriskt ledande förmåga i materialets yta, till exempel för att kunna jorda mot statisk elektricitet. I dessa fall är Alutin en ytbehandlingsmetod som passar utmärkt.

Alutinbehandlingen är unik för Klarvik. Med Alutin uppnår man också hög slitstyrka, låg friktion och ett mycket bra korrosionsskydd hos detaljen.

Tryggt miljöalternativ

Eftersom anodisering och Alutin innebär en omvandling av aluminiumets eget ytskikt, tillsätts inga miljöfarliga ämnen som måste avlägnas innan materialet kan återvinnas. Det är en stor fördel jämfört med lackering och kromatering av aluminiumdetaljer.

Processerna vid Klarviks ytbehandling är hårt styrda. Restprodukter som betas av från aluminiumdetaljerna vid anodiseringen separeras effektivt i Klarviks egen reningsanläggning och endast rent PH-neutraliserat vatten lämnar våra reningsprocesser. Varje månad tas prover på processvattnet av ackrediterad vattenprovtagare, för att kontrollera att reningen lever upp till de hårt ställda kraven.

Fördelar med anodisering och Alutin jämfört med lackering

• Beständighet: En anodiserad/Alutinbehandlad aluminiumdetalj har väldigt lång livslängd. Ytan blir hård som diamant och detaljen får ett beständigt korrosionsskydd. Den dekorativa ytan går inte att repa och behandlingen gör detaljen lätt att hålla ren.

• Precision: Eftersom anodisering/Alutin innebär att man oxiderar aluminiumdetaljens eget ytskikt så behåller man precisionen i mått och passning. Lackering däremot, bygger yta och förändrar därmed dimensioner och passform på detaljen.

• Återvinning: Till skillnad från lackerade aluminiumdetaljer kan anodiserade/Alutinbehandlade detaljer sorteras och återvinnas på samma sätt som obehandlat aluminium. På lackerade detaljer måste ytbehandlingen avlägsnas innan de kan återvinnas vilket är en dyr, krävande och miljöbelastande process. Detta gör anodisering/Alutin till ett miljövänligare och billigare alternativ sett till hela livscykeln.

KLARVIK – aluminium på småländskt vis

Klarvik AB är en totalleverantör av aluminiumkomponenter. Vi täcker in alltifrån konstruktion till materialanskaffning, bearbetning, ytbehandling, logistik och kvalitet. Med Klarvik har du en stabil partner hela vägen.

Hem
×